Privacy Policy


In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, producten of diensten bestelt of anderszins contact heeft met Houtenklompen.nl, legt Houtenklompen.nl gegevens vast. Houtenklompen.nl gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst en het toesturen van de aangevraagde informatie. Daarnaast legt Houtenklompen.nl gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van activiteiten, (nieuwe) producten en diensten van Houtenklompen.nl. Hierbij tracht Houtenklompen.nl rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door een schrijven naar Houtenklompen.nl of een e-mail naar verkoop@houtenklompen.nl te sturen.